– för dig och ditt husdjur

Användarvillkor

Tack för att du använder Karins Djurhemtjänsts webbplats. Vi vill genom våra Användarvillkor upplysa dig om våra regler för webbplatsen.

Dessa villkor (nedan kallade Användarvillkor) gäller för webbplatser som tillhandahålls av Karins Djurhemtjänst.

Genom att gå in på Karins Djurhemtjänsts webbplats och/eller använda den information som tillhandahålls på eller via webbplatsen godkänner du Användarvillkoren.

Karins Djurhemtjänst förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra dessa Användarvillkor. Karins Djurhemtjänst förbehåller sig också rätten att uppdatera eller ändra webbplatserna liksom att avbryta eller på annat sätt begränsa användandet av dem.

Tillgänglighet

De produkter och tjänster som tillhandahålls via webbplatsen är inte tillgängliga för alla personer på alla platser. Karins Djurhemtjänst tillhandahåller inte produkter och tjänster till personer om Karins Djurhemtjänst anser – utan att behöva visa någon orsak för detta – att tillhandahållandet kan strida mot lagstiftning eller liknande reglering.

Din rätt att använda information på webbplatsen

Allt material som Karins Djurhemtjänst har lagt ut på webbplatserna skyddas av immaterialrättslig lagstiftning. Det betyder bl.a. återgivande och mångfaldigande av material eller delar därav – utöver nedladdning för ditt privata bruk i icke – kommersiellt syfte – förutsätter skriftligt samtycke av Karins Djurhemtjänst.

De varumärken eller andra kännetecken som Karins Djurhemtjänst äger får inte användas utan uttryckligt skriftligt godkännande från Karins Djurhemtjänsts. Karins Djurhemtjänsts varumärken, kännetecken eller firma får inte användas på så sätt att det i en sökmotor uppkommer en ”felaktig” träff, t.ex. i s.k. meta-taggar eller annan dold text.

Länkar till och från våra webbplatser

Karins Djurhemtjänst ansvarar inte i något fall för länkar från Karins Djurhemtjänsts webbplats till externa webbplatser eller de externa webbplatsernas innehåll eller funktionalitet. Du bär risken för användning av sådana webbplatser.

Det är tillåtet att göra förflyttade länkar, d.v.s. länkar som flyttar läsaren till Karins Djurhemtjänsts webbplatser.

Det krävs skriftligt tillstånd från Karins Djurhemtjänst för att få göra integrerade länkar, d.v.s. länkar som hämtar och visar eller framför material från Karins Djurhemtjänsts webbsidor.

Begränsning av ansvar

Allt material som finns tillgängligt via Karins Djurhemtjänsts webbplatser är – om inte annat uttryckligen framgår – avsett endast som allmän information och utgör inte rådgivning eller rekommendationer. Det kan finnas en risk att informationen inte är uttömmande eller uppdaterad. Det kan också finnas en risk att informationen innehåller felskrivningar och tekniska brister. Det är upp till dig själv att värdera lämpligheten av att använda den information som förmedlas på webbplatserna.

Även om Karins Djurhemtjänst alltid bemödar sig att hålla webbplatserna fria från virus kan Karins Djurhemtjänst inte garantera att de är virusfria. Du uppmanas därför, för din egen skull, att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder och använda virusskanner före nedladdning av all slags information eller dokumentation.

Karins Djurhemtjänst ansvarar inte i något fall för skada som direkt eller indirekt orsakats av användningen av webbplatserna.

Tillämplig lag

Tolkning och tillämpning av dessa Användarvillkor ska ske enligt svensk lag.

Om du har frågor kring Karins Djurhemtjänsts Användarvillkor är du välkommen att kontakta oss:

Karins Djurhemtjänst
Storgatan 1A
903 20 Umeå

Tel: 070-6191019